Piškotki in zasebnost – profesorji.net

 

1. Izjava o varstvu osebnih podatkov

2. Definicija osebnega podatka

3. Zakonska podlaga za objavo imen, priimkov in delovnega mesta zaposlenih v javnem sektorju

4. Informacije o uporabi spletnih piškotkov za spletno mesto profesorji.net

1. Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

1. Ali bodo vaši osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p. vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani ali s komentiranjem spletnih strani ne bo posredoval tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

 

2. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p.?

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p.  ločeno od vseh ostalih podatkov zbira naslednje podatke o prometu na strežniku: IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran s katere je obiskovalec prišel na obiskano stran (referrer) -- če je ta podatek posredovan. Podatke zbira na podlagi zakonitega interesa iz razlogov informacijske varnosti. Podatki se hranijo 30 dni od konca dneva v katerem so bili zajeti.

 

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p. pri javnih objavah (komentarji, ocene) hrani podatke, ki jih uporabnik posreduje v javno objavo z namenom javne objave. Tovrstne podatke hrani trajno.

 

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p. bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za pridobitev potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko uporabite elektronski naslov [email protected]

 

3. Varnost zbranih podatkov

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

 

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bodo uporabljeni v druge namene in brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bodo razkriti tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi  pogodbenega obdelovalca s sedežem v Sloveniji. Storjeno bo vse za zaščito osebnih podatkov pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

 

4. Zahteva za spremembo, odstranitev ali dostop do lastnih osebnih podatkov

 

Zahtevo za spremembo ali odstranitev lastnih osebnih podatkov je potrebno poslati upravljavcu spletne strani. V zahtevi je potrebno določno našteti podatke za katere se zahteva umik. V kolikor je podlaga za njihovo hrambo oz. objavo vaše soglasje bodo podatki odstranjeni oz. izbrisani.

 

5. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov se izvaja z izbrisom omenjenih podatkov (glej prejšnji odstavek).

 

6. Prenosljivost osebnih podatkov

 

Vsi vaši osebni podatki in vsebine so v strojno berljivi obliki na voljo na zahtevo pri upravljavcu

 

7. Pristojnost za nadzor

 

Pritožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov obravnavamo resno in hitro. V kolikor ste mnenja, da pri tem nismo uspešni, lahko spletni strani Informacijskega pooblaščenca prek obrazca podate prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

 

 

8. Namen in pravna podlaga zbiranja osebnih podatkov

 

Namen in pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov sta odvisna od vrste podatka:

  1. 1.Osebni podatki oseb, ki so zaposlene v javnem sektorju, se zbirajo za namen vodenja baze uslužbencev javnih ustanov (npr. fakultet), na katere lahko uporabniki portala podajajo svoja mnenja. Pravno podlago za zbiranje takšnih podatkov daje področni zakon ZDIJZ, o čemer si več lahko prebere na povezavi. 

  2. 2.Osebni podatki uporabnikov (ime, priimek, e-poštni naslov), se zbirajo samo če jih uporabnik sam posreduje z namenom javne objave – npr. pri objavi komentarja oz. mnenja. Posredovanje teh podatkov za samo objavo ni obvezno. 

  3. 3.Podatki o prometu na strežniku (npr. IP naslov) se zbirajo na podlagi zakonitega interesa iz razlogov informacijske varnosti, več o tem pa si lahko preberete zgoraj. 

  4. 4.Vse o piškotkih si lahko preberete v sekciji o piškotkihvečinski del piškotkov je tehnično nujnih za zagotavljanje pravilnega delovanja in varnosti, nekateri piškotki pa se ob vašem soglasju uporabljajo za namene oglaševanja na samem portalu in za statistiko (št. obiskovalcev dnevno in podobno). 

 

9. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Izjava je bila zadnjič posodobljena julija 2021.

 

Upravljavec osebnih podatkov je:

Ethereum and Sons, Računalniško programiranje in svetovanje, Jan Berdajs s.p.

Marentičeva ulica 10

1000 Ljubljana

E-Pošta: [email protected]

2. Definicija osebnega podatka

 

ZVOP-1, 6. člen:

1. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

 

2. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

Osebni podatek po določbah ZVOP-1 pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk, ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

Zgolj na podlagi osebnega imena posameznik pogosto ni določljiv (odvisno od pogostosti osebnega imena in izpostavljenosti posameznika), kadar pa osebnemu imenu dodamo še drug podatek (na primer naziv delovnega mesta, naziv delodajalca ...), postane posameznik določljiv (ali celo določen).

V konkretnem primeru torej lahko govorimo o osebnem podatku, ker so podani ime, priimek ter naziv delodajalca.

3. Zakonska podlaga za objavo imen, priimkov in delovnega mesta zaposlenih v javnem sektorju

 

Po ugotovitvi, ali sploh gre za osebni podatek je treba preveriti, ali je tak osebni podatek varovan ali ne. V primeru univerze ugotovimo, da po sistematiki ZVOP-1 sodi v javni sektor. Prav tako se v javni sektor uvrščajo samostojni visokošolski zavodi.

 

ZVOP-1, 6. člen:

22. Javni sektor – so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze, samostojni visokošolski zavodi in samoupravne narodne skupnosti.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju določa 9. člen ZVOP-1:

(1) Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Področni zakon v smislu 1. odstavka 9. člena ZVOP-1 v konkretnem primeru predstavlja Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 - ZDavP2; ZDIJZ). ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

 

Lahko torej rečemo, da velja načelo javnosti za osebne podatke zaposlenih v javnem sektorju. Seveda pa je upravljavec zavezan spoštovati načelo sorazmernosti ter upoštevati pravilo, da morajo biti podatki o javnem uslužbencu, ki jih namerava objaviti, povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca.

4. Informacije o uporabi spletnih piškotkov za spletno mesto profesorji.net

Kaj so spletni piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani. Če ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Sam piškotek ne vsebuje in ne zbira informacij o identiteti posameznika.

Seznam spletnih piškotkov za spletno mesto profesorji.net

Spletna stran, na kateri se nahajate, za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Skladno z novim standardom TCF 2.2 si lahko izjave o piškotkih za posamezne partnerje ogledate v pojavnem oknu za nastavitve piškotkov, ki se pojavi ob obisku spletne strani, oz. kasneje v spodnjem desnem kotu s klikom na Zasebnost in piškotki.

Seznam tehnično nujnih spletnih piškotkov za spletno mesto profesorji.net

Naslednji piškotki so tehnično nujni za delovanje in preprečevanje zlorab na spletnem mestu.

Upravljavec podatkov

Ime piškotka

Namen

Namen – podrobno

Trajanje piškotka

Google Recaptcha

_grecaptcha

varnostni mehanizem

Tehnično nujen piškotek za preprečevanje zlorab avtomatiziranega vnosa vsebin. Piškotek se ustvari le ob uporabi funkcionalnosti (vnašanje vsebin).

obstojen

Jan Berdajs s.p.

_profesorji_session

identifikator trenutne seje

Tehnično nujen piškotek za osnovno delovanje spletnega mesta. Predstavlja trenutno sejo in se uporablja samo za potrebe prijave kot administrator, ustvari se avtomatsko zaradi izbrane programske opreme. Izbriše ob zaključku seje brskalnika.

trenutna seja

Jan Berdajs s.p.

lectureship_rated_*

glasovanje za profesorje

Tehnično nujen piškotek za preprečevanje večkratnega glasovanja za profesorja. Ustvari se le ob uporabi omenjene funkcionalnosti.

60 dni

Jan Berdajs s.p.

comment_rated_*

glasovanje za komentarje

Tehnično nujen piškotek za preprečevanje večkratnega glasovanja za komentar. Ustvari se le ob uporabi omenjene funkcionalnosti.

60 dni

Jan Berdajs s.p.

subject_rated_*

glasovanje za predmet v izobraževanju

Tehnično nujen piškotek za preprečevanje večkratnega glasovanja za predmet v izobraževanju. Ustvari se le ob uporabi omenjene funkcionalnosti.

60 dni

Jan Berdajs s.p.

euconsent-v2

nastavitve piškotkov

Tehnično nujen piškotek za pomnenje odločitve o sprejemu piškotkov, ki ga ustvari knjižnica InMobi. Ustvari se po sprejetju odločitve o nastavitvah piškotkov.

7 dni